“U našoj zemlji, u Evropi i u većini područja sveta nestalo je sveobuhvatnog načina lečenja degenerativnih oboljenja.” – dr Ričard Šulc

Hajde da poslušamo jedan od mnogih mojih razgovora sa Ričardom Šulcom i da otkrijemo zašto je toliko teško doći do saznanja o prirodnim lekovima. Šulc: „Svi znaju da je biljka medunika dobra za smetnje ili manji bol u stomaku; svi znaju da je đumbir dobar za morsku bolest, ali niko se ne bavi sa teže izlečivim slučajevima. O tome se ne priča. Ne znaju ni kako da ih leče. I zaista, ovde se radi o tome da smo takvo znanje izgubili. Da nema lekara poput dr Džona Kris to fera i puno drugih izvanrednih lekara tokom 30-tih, 40-tih, 50-tih i 60-tih godina, pri rod na medicina ne bi postojala u našoj zemlji. Bilo mi je interesantno kada sam po prvi put počeo da radim u Evropi i kada sam mislio: „Eh, tradicionalna evropska medici na; odatle su Jensen, Kristofer, Ajrola (Airola) i Stoun (Stone) dobijali informacije, tu je sve po – čelo. Mislio sam da kada dođem u Evropu da ću videti koliko je rasprostranjena ova vrsta lečenja ljudi. Ipak, ona je bila mrtva. Stanje je možda bilo gore nego ovde u SAD-u. Sigurno je da ovde ima više lekara prirodne medicine kojima je dozvoljen rad i koji mogu da uzimaju osiguranje. Ali njihova nauka se svela na gorke čajeve i lečenje manjih tegoba. Recimo, kada se govori o metodama koje su ljude održavali zdravim pre oko sto godi na, kao što je hidroterapija radi „pročiš ćavanja krvi”, ljudi današnjice jednostavno ne znaju o čemu je reč. Možete čitati o njima iz nekih starih knjiga koje se prodaju po antikvarnicama, ali se nigde o tome ne predaje. Ne znam ni za koga ko se potrudio oko ovoga i ko radi na način koji ja radim. Kada bih znao, slušao bih i njega.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.