Šta morate znati: reći će vam čovek koji je primenjivao hidroterapijske metode više puta nego bilo ko drugi u svetu.

Poslušajte razgovor između mene i Ričarda Šulca o tretmanu sa hladnim čaršavom, metodi toplih i hladnih tuševa, i o neiskorišćenim moćima hid – ro terapije. Kod tretmana sa hladnim čaršavom, o kojoj temperaturi tu govorimo? – Može da varira. Bilo je ljudi kod kojih se uopšte nije javljala groznica, kod drugih se snižavala, a kod mnogih je dostizala 39 stepeni. Ali nikada nije izbegla vašoj kontroli? – O, ne, nikada! Nikada mi se to nije desilo tokom ovog tretmana sa hlad nim čaršavom, sve dok bi obolela osoba pila dovoljno tečnosti. Ako ne uzimate dovoljno, to je kao kada se pokvari rashlađivač u automobilu. Ali ako uzimate tečnost, onda ne bude nikakvih problema. Jedan moj pacijent, oboleo od raka kostiju, imao je stalnu temperaturu od 38-39 stepeni tokom dva meseca. To ga je baš ometalo. Da li je zbog toga stalno morao da bude u krevetu? – Ne, radio je po nešto; izlazio je, igrao golf, i tako, ali je sve vreme ose – ćao da nema energije. Tako se i osećate kada imate groznicu, malaksalo, slabašno

Leave A Reply

Your email address will not be published.