Novi program za neizlječive bolesti

Ovo je program kojim su se izlečili oni koje je medicina odbacila. Ovo je program kojim mogu da se izleče ljudi koje drugi lekari nisu mogli da izleče. Ovo je program koji se koristi kada vam svi kažu da je sve gotovo, a vi i dalje želite da živite. Ovaj program je pre mnogo godina stvorio pokojni dr Džon R. Kristofer u svom lečilištu u Sautvestu, a onda ga je u svojoj klinici u Kaliforniji nadogradio dr Ričard Šulc. Program čini primena raznih biljnih formula i druge metode koje su opisane u poglavljima koja slede i na video snimcima. U program su uk – ljučene i specijalne me tode koje su opisane na sledećim stranicama. Glavna svrha ovog poglavlja jeste da vam pruži suštinske informacije i odgovore na određena pitanja. Koliko dugo treba primenjivati ovaj program? Najmanje 30 dana. Možda bude bilo potrebno i šest meseci, u zavisnosti od stanja bolesnika. Ovaj 30-dnevni program možete koristiti i kada osetite da vam se zdravlje po – novo pogoršava. Takođe, u zavisnosti od vašeg stanja, između dva 30- dnevna ciklusa možete napraviti pauzu od jedne sedmice, tokom koje ne smete navaliti na nezdravu hranu. Držite se samo kvalitetne biljne hrane. Ipak, kod ozbiljnijih slučajeva bolje je ne praviti pauzu. Nemojte prekinuti sa programom istog trenutka kada se simptomi bolesti povuku, već nastavite duže vreme na programu nakon njihovog prestanka. U suprotnom, doći će samo do delimičnog izlečenja. Evo kako izgleda program: Prva na listi je ishrana. Ako ste teško bolesni, morate odmah prestati da jedete. Treba samo da pijete oko 3,5 litra vode i svežih sokova dnevno. Bez hrane. Potreban vam je sokovnik kod kojeg na jednoj strani izlazi sok, a na drugoj mesnati deo ploda. U suprotnom biste morali stalno da čistite svoj sokovnik od toga. Uvek u slučaju manje opasnih stanja postite na sokovima i vodi najmanje jedanput sed mično. Takođe, pijte 2,5 – 5 dl svežeg soka od šargarepe svakog dana. Čisto da znate, ovaj sok od šargarepe je odličan izvor ras – tvorljivog kalcijuma. Potrebno vam je dosta hranljivih materija da bi došlo do izlečenja, ali ne iz krompira, niti teške hrane koja se vari 6 sati. Jer tada sva krv i energija idu u sistem za varenje. Dakle, koristite ISKLJUČIVO SOKOVE I VODU tokom najkritičnijih faza procesa izlečenja.

Leave A Reply

Your email address will not be published.